Komunikacja z Akcjonariuszami

KARENA S.A.
ul. Olimpijska 12
41-100 Siemianowice Śląskie

KRS: 0000109544
NIP: 6340135185
REGON: 270100353
PKD: 5229C

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 500 000,00 PLN, kapitał został w pełni opłacony.

 

 

Komunikaty dla Akcjonariuszy

 

07.12.2020

Zarząd spółki Karena S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Olimpijska 12, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu ich dematerializacji.

 

19.11.2020

Zarząd spółki Karena S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Olimpijska 12, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu ich dematerializacji.

 

04.11.2020

Zarząd spółki Karena S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Olimpijska 12, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu ich dematerializacji.

 

07.10.2020

Zarząd spółki Karena S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Olimpijska 12, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu ich dematerializacji.

 

18.09.2020

Zarząd spółki Karena S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Olimpijska 12, 41-100 Siemianowice Śląskie w celu ich dematerializacji.